Disclaimer

 

1. Hoewel bij de samenstelling van www.woneninbrabantia.nl de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

2. Wijzigingen op www.woneninbrabantia.nl kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

3. BanBouw en Wooninc. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

4. Hoewel BanBouw en Wooninc. alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Wooninc. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verzonden.

5. Het is mogelijk dat via www.woneninbrabantia.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. BanBouw en Wooninc. kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

6. De inhoud van www.woneninbrabantia.nl mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van BanBouw en Wooninc.

7. Het is de gebruiker van www.woneninbrabantia.nl niet toegestaan foto's of andere afbeeldingen van de www.woneninbrabantia.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Wooninc.

8. BanBouw en Wooninc. kunnen niet garanderen dat www.woneninbrabantia.nl vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.